Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies).

STRONA DOMOWA > Mandala Charakterów

Mandala Charakterów - porównanie z innymi systemami

Data utworzenia: 11:25, 30-11-2013

7.8. – Socjotypy

W socjonice występuje 16 typów. Na wstępie posłużę się znów cytatem, dla wyjaśnienia sposobów nazywania poszczególnych typów.


W socjonice przyjęło się kilka równoległych systemów nazewnictwa typów. Jednym z najbardziej popularnych są trzyliterowe akronimy, odnoszące się bezpośrednio do układu elementów w bloku ego danego typu. Pierwsza litera to skrót nazwy elementu w funkcji programowej (z pominięciem rozróżnienia na ekstratyczność i introtyczność), druga litera oznacza element z funkcji kreatywnej (jak wyżej), a trzecia ekstratyczność bądź introtyczność typu (czyli „wertność” pierwszego elementu). W ten sposób typ posiadający w funkcji programowej ekstratyczną logikę, a w funkcji kreatywnej introtyczną intuicję to LIE – logiczno-intuicyjny ekstrawertyk. Drugim logikiem z tej samej kwadry jest ILI – intuicyjno-logiczny introtyk. Tworzone w ten sposób akronimy są wspólne dla języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego.

Innym sposobem nazewnictwa są czteroliterowe akronimy podobne do używanych w typologii MBTI. Nazwa powstaje przez oznaczenie stanów wszystkich czterech dychotomii jungowskich przy zastosowaniu następujących symboli:

E – ekstratyczność (extroversion), I – introtyczność (introversion)

N – intuicja (intuition), S – sensoryka (sensing)

T – logika (thinking), F – etyka (feeling)

p – irracjonalność (perception), j – racjonalność (judgment)

Dla odróżnienia od nazw typów MBTI wartość ostatniej dychotomii oznaczamy małą literą. Typ określony wcześniej jako LIE będzie tutaj nosił nazwę ENTj – ekstratyk, intuicjonista, logik, racjonał. Ten system akronimów używany jest często na forum socjonika.pl oraz na forach anglojęzycznych, w tekstach rosyjskich jest rzadko spotykany.

Istnieją jeszcze dwa systemy określeń słownych przyporządkowanych poszczególnym typom. Pierwszy odwołuje się do nazw zawodów oraz ról pełnionych w społeczeństwie, drugi do sławnych postaci reprezentujących charakterystyczne dla danego typu cechy. Są używane przede wszystkim na wschodzie. Zaleca się traktowanie tych określeń pomocniczo i nie przypisawanie im zbyt dużej wagi, gdyż łatwo prowadzi to do nadinterpretacji.

Źródło: http://socjonika.pl/#Nazewnictwo_typów


Teraz przedstawię schematy poszczególnych socjotypów naniesione na mandalę charakterów (w wersji 1.10). Każdy socjotyp jest przedstawiony osobno, gdyż nie da się ich przedstawić na jednym schemacie.

Na poniższych schematach poszczególne osiem bloków informacyjnych przedstawionych jest za pomocą wycinków koła, oznaczonych symbolami: Ne, Ni, Fe, Fi, Te, Ti, Se i Si.

Krąg witalny przedstawiony jest za pomocą czarnych strzałek, tzn. przemieszczanie pomiędzy odpowiednimi elementami informacyjnymi w kręgu mentalnym, jest oznaczone za pomocą czarnych strzałek. Przemieszczanie zaś pomiędzy odpowiednimi elementami informacyjnymi w kręgu witalnym, jest oznaczone za pomocą szarych strzałek.

Dymki ze skrótowymi oznaczeniami socjotypów wskazują miejsce na mandali charakterów, gdzie mniej więcej mogą znajdować się poszczególne socjotypy. Miejsca te są w sumie identyczne z tymi, jakie występują w systemie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator ®), jednak jak zobaczymy poniżej podejście do poszczególnych typów osobowości i ich analizowanie znacznie się różnią. I to nie tylko od MBTI®, ale również od innych systemów badania osobowości. Socjoniczne rozpatrywanie poszczególnych typów przypomina bardziej model matematyczny wykorzystujący osiem elementów informacyjnych do tworzenia różnych kombinacji, które z kolei są wykorzystane do analizowania socjotypów.

Zobaczymy więc, jak przedstawiają się poszczególne socjotypy na mandali charakterów? Osobiście cieszę się, że mandalę można wykorzystać również do przedstawienia socjotypów. Dzięki temu mandala staje się bardzo uniwersalnym modelem, do przestawienia samej siebie jak również innych systemów opisujących osobowości.

Proszę zatem spojrzeć na poniższe schematy socjotypów naniesione na mandalę charakterów.

7.8.1. – Socjotyp – ENTp, (ILE – Intuicyjno-logiczny ekstrawertyk), (Wynalazca) na mandali charakterów

Socjotyp – ENTp, (ILE – Intuicyjno-logiczny ekstrawertyk), (Wynalazca) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.2. – Socjotyp – INTj, (LII – Logiko-intuicyjny introwertyk), (Analityk) na mandali charakterów

Socjotyp – INTj, (LII – Logiko-intuicyjny introwertyk), (Analityk) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.3. – Socjotyp – ENFp, (IEE – Intuicyjno-etyczny ekstrawertyk) (Psycholog) na mandali charakterów


Socjotyp – ENFp, (IEE – Intuicyjno-etyczny ekstrawertyk) (Psycholog) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.4. – Socjotyp – INFj, (EII – Etyko-intuicyjny introwertyk), (Humanista) na mandali charakterów

Socjotyp – INFj, (EII – Etyko-intuicyjny introwertyk), (Humanista) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.5. – Socjotyp – ENFj, (EIE – Eytko-intuicyjny ekstrawertyk), (Mentor) na mandali charakterów

Socjotyp – ENFj, (EIE – Eytko-intuicyjny ekstrawertyk), (Mentor) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.6. – Socjotyp – INFp, (IEI – Intuicyjno-etyczny introwertyk), (Romantyk, Liryk) na mandali charakterów

Socjotyp – INFp, (IEI – Intuicyjno-etyczny introwertyk), (Romantyk, Liryk) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.7. – Socjotyp – ESFj, (ESE – Etyko-sensoryczny ekstrawertyk), (Entuzjasta), na mandali charakterów

Socjotyp – ESFj, (ESE – Etyko-sensoryczny ekstrawertyk), (Entuzjasta), na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.8. – Socjotyp – ISFp (SEI – Sensoryczno-etyczny introwertyk), (Pośrednik, Mediator) na mandali charakterów

Socjotyp – ISFp (SEI – Sensoryczno-etyczny introwertyk), (Pośrednik, Mediator) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.9. – Socjotyp – ISFj, (ESI – Etyko-sensoryczny introwertyk), (Przechowywacz, Obrońca) na mandali charakterów

ocjotyp – ISFj, (ESI – Etyko-sensoryczny introwertyk), (Przechowywacz, Obrońca) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.10. – Socjotyp – ESFp, (SEE – Sensoryczno-etyczny ekstrawertyk), (Polityk) na mandali charakterów

Socjotyp – ESFp, (SEE – Sensoryczno-etyczny ekstrawertyk), (Polityk) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.11. – Socjotyp – ISTj, (LSI – Logiko-sensoryczny introwertyk), (Inspektor) na mandali charakterów

Socjotyp – ISTj, (LSI – Logiko-sensoryczny introwertyk), (Inspektor) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.12. – Socjotyp – ESTp, (SLE – Sensoryczno-logiczny esktrawertyk), (Zdobywca, Legionista) na mandali charakterów

Socjotyp – ESTp, (SLE – Sensoryczno-logiczny esktrawertyk), (Zdobywca, Legionista) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.13. – Socjotyp – ISTp, (SLI – Sensoryczno-logiczny introwertyk), (Rzemieślnik, Mistrz) na mandali charakterów

Socjotyp – ISTp, (SLI – Sensoryczno-logiczny introwertyk), (Rzemieślnik, Mistrz) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.14. – Socjotyp – ESTj, (LSE – Logiczno-sensoryczny ekstrawertyk), (Dyrektor) na mandali charakterów

Socjotyp – ESTj, (LSE – Logiczno-sensoryczny ekstrawertyk), (Dyrektor) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.15. – Socjotyp – INTp, (ILI – intuicyjno-logiczny introwertyk), (Krytyk) na mandali charakterów

Socjotyp – INTp, (ILI – intuicyjno-logiczny introwertyk), (Krytyk) na mandali charakterów w wersji 1.10

7.8.16. – Socjotyp – ENTj, (LIE – Logiko-intuicyjny ekstrawertyk), (Przedsiębiorca, Pionier) na mandali charakterów

Socjotyp – ENTj, (LIE – Logiko-intuicyjny ekstrawertyk), (Przedsiębiorca, Pionier) na mandali charakterów w wersji 1.10

Tak więc przedstawiają się socjotypy umieszczone na mandali charakterów. Na powyższych schematach można zobaczyć, że każdy socjotyp ma swoją odpowiednią kolejność przechodzenia pomiędzy poszczególnymi elementami informacyjnymi w kręgu mentalnym i kręgu witalnym.

To, co przedstawiłem powyżej na temat socjoniki, zapewne można potraktować jako zaledwie wstęp do tego, co można by osiągnąć, poprzez jej analizowanie i porównywanie jej z mandalą charakterów. Rozdział ten więc traktuję jako rozpoczęcie nowego działu mandali charakterów opartego o socjoniczny sposób analizowania typów ludzkich charakterów.